Met ingang van 1-1-2022 gaat een nieuwe Wet in die belangrijk is voor jou als zzp’er in de Thuiszorg.

Wtza Wet toetreding zorgaanbieders

Het doel van de Wtza is het verbeteren van de zorgkwaliteit. Voor zelfstandige zorgaanbieders houdt de Wtza alleen een meldplicht in. De meldplicht is bedoeld om alle werkzame zorgaanbieders in beeld te krijgen en hen beter bewust maken van de (kwaliteits-)eisen die gelden. Vorige week op 28 september, hebben we je al over de inhoud van deze Kwaliteitseisen geïnformeerd (Wkkgz).

Actieve zzp’ers zijn verplicht om zich vóór 1 juli 2022 te melden bij het CIBG. Je hoeft hiermee niet tot 1 juli te wachten; je kunt dat nu al doen. Het is wel verstandig om je te verdiepen in de Kwaliteitseisen van de Wkkgz, voordat je je aanmeldt. Met de melding bevestig je dat je op de hoogte bent van de regels die gelden voor jou als zzp’er.

Meld je je niet of te laat, dan kun je een boete krijgen. Deze boete kan flink oplopen, dus zorg ervoor dat je dit op tijd regelt!

Kijk voor meer informatie op:

Wtza: alle informatie centraal

Melden | Melden nieuwe zorgaanbieders