De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt.

Daarom is wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als cliënten een klacht hebben over de zorg. Hiervoor werd in 2016 de Wet Wkkgz van kracht. In aanvulling op de Wkkgz komt er vanaf 11-2022 nog een wet, de Wtza. Deze wet omvat een Meldplicht voor jou als zzp’er, waardoor de overheid kan controleren of je als zelfstandig zorgverlener voldoet aan de eisen die de Wkkgz stelt. Het is dus belangrijk dat je op de hoogte bent van de kwaliteitseisen én dat je daar aan voldoet.

Wkkgz Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Aan welke eisen moet je voldoen:

1.Werken met een kwaliteitssysteem Een kwaliteitssysteem is een manier van werken, waarbij de kwaliteit belangrijk is. Een werkwijze die je neerzet voor jezelf. Daarbij is het bv belangrijk dat je handelt vanuit professionele standaarden (Vilansprotocollen), dat je cliëntendossiers bijhoudt en dat je klachten en incidenten registreert.

2. Goed omgaan met klachten Cliënten moeten laagdrempelig hun onvrede kunnen uiten. Dit betekent voor jou, als zorgaanbieder, dat je aangesloten moet zijn bij Klachtrenregeling met een erkende geschilleninstantie. Buiten het feit dat je erover moet beschikken, wordt ook verwacht dat je op een professionele manier invulling geeft aan jouw klachtenregeling.

3. Leren van incidenten Het is belangrijk dat je leert van dingen die fout gaan rondom een cliënt. Daarvoor dien je het te registreren en je af te vragen wat, hoe en waarom dit incident heeft plaatsgevonden. Zelfreflectie.

4. Voldoen aan overige wettelijke verplichtingen Er zijn nog aanvullende eisen waaraan je moet voldoen. Deze zijn afhankelijk van welke zorg je levert. Je moet bijvoorbeeld in bezit zijn van een recente VOG etc..

Met een KwaliteitsPakket van Solopartners voldoe je aan de eisen van de Wkkgz. Maar het is niet voldoende om je hier alleen maar bij aan te sluiten; Je moet je ook aan de eisen houden. Als zzp’er moet JIJ het wat en waarom van deze eisen weten en daar ook naar handelen.

Je hoeft dit niet perse te regelen via Solopartners; je kunt natuurlijk ook kiezen voor een andere manier. Maar zorg ervoor dat je aan alle eisen voldoet en dat je kunt aantonen dat je het goed geregeld hebt!

Meer info:

https://www.solopartners.nl/kennisbank/is-een-klachtenregeling-hetzelfde-als-de-wkkgz/ https://www.solopartners.nl/kennisbank/wkkgz-eisen/