Zorgverzekeringswet

Als u verpleging en verzorging thuis nodig hebt krijgt u die vanaf 2015 via de Zorgverzekeringswet. U kunt hierbij denken aan hulp bij het opstaan, aankleden, wassen en naar het toilet gaan. Het toedienen van medicatie en het verzorgen van wonden. Ook verpleging, verzorging en begeleiding in de terminale fase valt onder de Zorgverzekeringswet.

Zorgvraag

Om in aanmerking te komen voor deze zorg moet u allereerst een indicatie aanvragen. Deze indicatie wordt gesteld door een gekwalificeerde HBO verpleegkundige, welke voor u onderzoekt welke zorg u precies nodig heeft. U kunt hiervoor terecht bij een gekwalificeerde HBO verpleegkundige van Zorgservice Brabant, welke snel voor het indiceren van de benodigde zorg beschikbaar is. Voor het verlenen van deze zorg kunt u natuurlijk bij ons terecht.

Verpleging en verzorging vanuit de zorgverzekeraar

Voor mensen met een lichamelijke beperking die zorg nodig hebben in hun thuissituatie, kan de verzekeraar een pgb afgeven. Hiermee kunt u verpleging en verzorging thuis krijgen. Het Zorgverzekeringswet persoonsgebonden budget (Zvw PGB) is beschikbaar voor o.a.

  • Volwassenen met een indicatie voor verpleging en/of verzorging aan huis (wijkverpleging).
  • Jeugd met een indicatie voor verpleging aan huis of voor intensieve kindzorg.
  • Voor palliatieve terminale zorg (PTZ).

 

Specifieke zorg noodzakelijk voor PGB

De specifieke zorgvraag welke u of uw kind heeft, moet voldoen aan een of meerdere van onderstaande criteria. Dit om in aanmerking te komen voor een PGB.

1. De zorg is vaak nodig op wisselende of ongebruikelijke tijden en/of op meerdere locaties.
2. De zorg is vooraf slecht te plannen. Deze zorg is nodig op telkens verschillende tijden en/of op korte momenten op de dag en/of op afroep.
3. De zorg moet 24 uur per dag beschikbaar in de nabijheid zijn of op afroep.
4. De zorg van vaste zorgverleners is nodig. De reden hiervoor is dat er sprake is van specifieke zorgverlening of van specifieke (eigen) hulpmiddelen.

Hoogte van het Zvw PGB

Het Zorgverzekeringswet persoonsgebonden budget (Zvw PGB)  kent geen vaste tarieven. De zorgverzekeraars bepalen deze tarieven zelf. Indien u wil kijken we samen aan de hand van uw indicatie welke tarieven uw verzekering hanteert en wat uw uiteindelijke budget is. Deze tarieven staan in de polisvoorwaarden en op de website van de verzekeraar. U kunt de tarieven jaarlijks vergelijken en op basis daarvan een zorgverzekeraar kiezen.

Betalingen

U stuurt maandelijks de facturen van de zorgverlener(s) naar uw zorgverzekeraar, zoals u ook rekeningen van de huisarts, tandarts etc instuurt. U betaalt zelf met de gestorte gelden uw zorgverleners uit.

Vragen over de Zorgverzekeringswet of wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.