Eigen bijdrage

Vanuit de overheid kan er een eigen bijdrage worden gevraagd. Of dit van toepassing is, hangt af van onder welke wetgeving de zorg valt. Zo geldt er voor de zorg vanuit de Zvw geen eigen bijdrage. Voor de zorg vanuit de Wlz en de Wmo geldt wel een eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en int de eigen bijdrage voor de Wmo en de Wlz. Het CAK stuurt om de vier weken of per maand een nota, waarin zorg en hulp staat vermeld en welk bedrag u als eigen bijdrage hiervoor moet betalen. Het CAK, gehuisvest te Den Haag, heeft voor het bepalen van de eigen bijdrage voor Wlz en Wmo een rekenprogramma beschikbaar waarmee u de eigen bijdrage kunt berekenen. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt onder andere af van:

  • Uw leeftijd
  • Of u een partner heeft
  • Het verzamelinkomen van u en uw partner
  • De voorzieningen die u krijgt
  • Uw indicatie

 

Bereken de hoogte van uw eigen bijdrage op www.hetcak.nl

Meer informatie over eigen bijdrage?

Stel uw vragen over de eigen bijdrage aan ons. Wij beantwoorden uw vragen graag.