Wet maatschappelijke ondersteuning

De regels voor hulp uit de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn veranderd. Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Wmo 2015 en moeten zij er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.

Zorgvraag

Iedere gemeente organiseert de ondersteuning op zijn eigen manier. Vele gemeenten hebben een zorgloket of een sociaal wijkteam waar u met uw hulpvraag terecht kunt. Zorgservice Brabant kan u helpen met uw zorgaanvraag.

Ondersteuning thuis vanuit de gemeente

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • Individuele begeleiding
  • Ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten
  • Huishoudelijke zorg

 

Huishoudelijke zorg alleen als dat echt nodig is

De eisen zijn veranderd voor huishoudelijke zorg via de wet maatschappelijke ondersteuning. Om vanaf 2015 in aanmerking te komen moet U de huishoudelijke zorg hard nodig hebben. De gemeente beslist hierover. Deze bepaalt ook welke vergoedingen worden gehanteerd. Zorgservice Brabant kan u met de aanvraag ondersteunen.

Individuele begeleiding

Indien u belemmeringen ondervindt in uw dagelijkse leven als gevolg van uw handicap of beperking, kunt u bij de gemeente een beroep doen op individuele begeleiding in de vorm van ondersteuning, oefenen of toezicht. Voorbeelden hiervan zijn het onderhouden van sociale contacten, het plannen van dagelijkse activiteiten, het regelen van uw financiën of het helpen bij voortbewegen in en buiten uw huis. Ook kan begeleiding nodig zijn bij problemen met concentreren, waarnemen en desoriëntatie in tijd, plaats en persoon. Zorgservice Brabant helpt u bij deze zorgvraag.

Persoonsgebonden budget (pgb)

De gemeente verstrekt onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb). Met een persoonsgebonden budget kunt uzelf de ondersteuning inkopen die u nodig heeft, op de tijd en de plaats die u het beste uitkomt. De Sociale Verzekerings Bank doet namens de gemeente de betaling rechtstreeks aan de zorgverlener. Zorgservice Brabant heeft al vele jaren ervaring in het leveren van zorg middels een Pgb.

Trekkingsrecht

Vanaf januari 2015 wordt het Wet maatschappelijke ondersteuning budget niet meer op uw eigen bankrekening gestort. U stuurt de maandelijkse factuur naar de SVB en deze betaalt de rekening aan uw zorgverlener(s) uit.

Vragen over de Wet maatschappelijke ondersteuning of wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.