Indicatie aanvragen

Als u thuiszorg nodig hebt is de eerste stap die gezet moet worden het aanvragen van een indicatie. U hebt een indicatie nodig om in aanmerking te komen voor zorg. Met een indicatie weet u hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm. Voor thuiszorg zijn dit huishoudelijke verzorging, begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging. Men noemt dit functies.

De hierboven genoemde functies zijn per 1 januari 2015 van AWBZ over gegaan naar deze wetten:

 

  • De Zorgverzekeringswet (Zvw) waaronder verpleging en persoonlijke verzorging valt en nu wijkverpleging wordt genoemd. Deze zorg wordt geïndiceerd door een HBO verpleegkundige, welke u via Zorgservice Brabant kunt inschakelen. Lees meer

 

  • De Wet langdurige zorg (Wlz) waaronder de langdurige, intensieve zorg valt. Deze zorg wordt geïndiceerd door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U kunt zich voor het invullen van de aanvraag laten ondersteunen door Zorgservice Brabant. Lees meer

 

Bij een aanvraag voor het indiceren van zorg, kiest u of u voor Zorg in natura of voor een Persoons Gebonden Budget (PGB). Bij een PGB koopt u zelf zorg in en bij Zorg in natura ontvangt u zorg van zorgverleners van een van de reguliere instellingen, die een overeenkomst hebben met het zorgkantoor. Wilt u overstappen van Zorg in natura naar PGB of andersom, dat kan. Zorgservice Brabant is gespecialiseerd in het organiseren van PGB zorg. Bij een keuze van PGB zorg bij Zorgservice Brabant begeleiden en ondersteunen wij u in gehele PGB traject van aanvraag , keuze van zorgverleners, planning, administratie en verantwoording van de geïndiceerde zorg .

Bij de jaarlijkse herindicatie binnen de Wmo en de Zvw doorloopt u gedeeltelijk hetzelfde traject. Ook hiervoor kunnen onze HBO gekwalificeerde verpleegkundigen worden ingeschakeld.

Uw indicatie aanvragen

Vraag hier direct uw indicatie aan! Onze medewerkers staan graag voor u klaar, ook telefonisch: 0499-575820