Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor u wanneer u te maken heeft met een permanente behoefte aan zorg. Hierbij kan het gaan om intensieve verzorging of verpleging, maar ook om de behoefte aan toezicht en begeleiding. Het permanente karakter van de zorgbehoefte is leidend bij wet langdurige zorg. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met de ziekte van Alzheimer(dementie).

Zorgvraag

Voor uw zorgvraag m.b.t. deze zorg kunt u een indicatie aanvragen bij het CIZ (centrum indicatiestelling zorg). Indien gewenst kunnen wij u bij de aanvraag ondersteunen. Met de door u verstrekte gegevens en hun bevindingen bepaalt het CIZ de benodigde zorg. Zorgservice Brabant kan de geïndiceerde zorg bij u verlenen.

Langdurige intensieve zorg vanuit het zorgkantoor

Voor mensen die langdurige permanente intensieve zorg nodig hebben, kan het zorgkantoor een PGB afgeven. Dit PGB is er voor jeugd en volwassenen die blijvend permanent toezicht of 24 uurszorg nodig hebben. Met een PGB kunt u thuis blijven wonen en u of uw wettelijk vertegenwoordiger kan de zorg zelf organiseren.
U kunt ook kiezen voor zorg in natura bij een gecontracteerde zorginstelling. Aangezien wij deze zorg niet leveren, gaan we daar niet verder op in.

Hoogte van het wet langdurige zorg persoonsgebonden budget

De hoogte van het budget wordt bepaald door de hoeveelheid en soort zorg welke is geïndiceerd. Daar onze ZZP zorgverleners een scherp tarief hanteren, is bijna altijd het beschikbare budget toereikend. U mag ook familieleden of mantelzorgers inzetten en uit het budget betalen.

Trekkingsrecht

Vanaf januari 2015 wordt het wet langdurige zorg budget niet meer op uw eigen bankrekening gestort. U stuurt de maandelijkse factuur naar de SVB en deze betaalt de rekening aan uw zorgverlener(s) uit.

Vragen over Wet langdurige zorg of wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.